פורום טיולים בארץ

הר תבור

2.תגובה ל: הר תבור תגובה ל - 1

כן, פתוח לארוך כל השבוע בין השעות 8:30 - 11:30 , 14:00-17:00

פרטים נוספים בטלפון 04-6620720

×