פורום אירופה:

מה המטבע של פראג וכמה הוא שווה בש"ח/דולר?

1.מה המטבע של פראג וכמה הוא שווה בש"ח/דולר?
הודעה ללא תוכן
תודה 0 שליחה לחבר
2.מה המטבע של פראג וכמה הוא שווה בש"ח/דולר? תגובה ל - 1
המטבע הוא קרונה צ'כית.
100 קרונות זה בערך 22 ש"ח.

ניתן לבדוק באתר http://www.xe.com
3.המטבע הוא קורונה צכית תגובה ל - 1
וההמרה
מצב קישור להמרה לדולרים יורו וכו
4.הקישור המדובר תגובה ל - 3